Харьцуулах
Явц: 40% Талбай: 37.47 m2 - 84.06 m2
Явц: 85% Талбай: 106 m2 - 140.7 m2
Явц: 100% Талбай: 55 m2 - 307 m2
Явц: 100% Талбай: 66 m2 - 142 m2