Харьцуулах
Явц: 40% Талбай: 37.47 m2 - 84.06 m2
Явц: 100% Талбай: 30.27 m2 - 75.19 m2
Явц: 100% Талбай: 66 m2 - 142 m2